Kennisbank

 • Lees hier al het nieuws over speel goed in Apeldoorn.

  Nieuwsbrieven

  Naamloos

  logo speelgoed

   

   

   

   

   

   

  Nieuwsbrief speelgoed nr 6 mei 2015

  Nieuwsbrief speelgoed nr 5 maart 2015

  Nieuwsbrief speelgoed nr 4 januari 2015

  Nieuwsbrief speelgoed nr 3 november 2014

  Nieuwsbrief speelgoed nr 2 september 2014

  Nieuwsbrief speelgoed nr 1 maart 2014

 • SPEEL…GOED!

  SPEEL…GOED! in Apeldoorn  is een manier om samen met je kind ontdekkend te spelen en daarmee de ontwikkeling van je kind te stimuleren.

  Verwondering is de basis van alle wetenschap.

  Jonge kinderen zijn nieuwsgierig en raken snel verwonderd, óók door heel alledaagse zaken. Een plastic injectiespuit, een ballonauto…

  Ze bieden een wereld aan speelplezier. Maar hoe krijg je het als ouder of verzorger nu voor elkaar dat het spelen vanuit die nieuwsgierigheid leidt tot meer sprankeling en tot een bredere ontwikkeling van je kind? Hoe stimuleer je en benut je de aangeboren onderzoekende houding van jonge kinderen? En hoe krijg je zicht op hun geweldige redenatietalent?

   

  Het antwoord is simpel. Jan de Lange schrijft in zijn boek SPEELGOED dat je ouders ogen moet geven. “Stimuleer ouders om op een andere manier naar

  hun kind te kijken”. Als je elke dag even de tijd neemt om samen met je kind te spelen – of beter gezegd: de wereld te ontdekken- zul je je verwonderen over

  je kind. Hij of zij laat al spelend zien wat het kan en waar het aan toe is. Door daar op aan te sluiten, stimuleer je de ontwikkeling van je kind.

  De sleutel naar de ontsluiting van veel talenten ligt daarbij in jouw handen. Door op een heel terughoudende maar inlevende manier vragen te stellen aan je kind. Door in gesprek te gaan met je kind en hem of haar uit te dagen om te laten zien wat hij of zij kan. En vooral door je kind de kans te geven om te sprankelen en te laten zien dat het zijn nieuwsgierigheid (nog) niet kwijt is.

  Ook binnen de intensieve taalklassen zetten de leerkrachten deze manier van spelen in om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Taal is daarbij een belangrijke factor, want samen spelen en onderzoeken lokt ook taal uit.

 • LOGO 3000

  logo 3000

  LOGO 3000 is lesmateriaal gericht op de woordenschatontwikkeling van peuters en kleuters. Met LOGO 3000 heeft elke leerkracht en pedagogisch medewerker een instrument in handen om de jongste kinderen snel, plezierig en spelenderwijs veel woorden aan te leren. Taalontwikeling is voor jonge kinderen heel belangrijk. Jonge kinderen kunnen in korte tijd veel woorden leren. Volgens schattingen zou een doorsnee Nederlandstalig kind gemiddeld 4500 woorden passief kennen aan het begin van groep 3.
  Veel kinderen die opgroeien in een minder taalrijke omgeving beginnen hun schoolloopbaan met een achterstand. Voor deze kinderen is een goede opbouw van woordkennis in de peuter- en kleutergroepen van het allerhoogste belang. Wie op jonge leeftijd al een achterstand oploopt haalt dit in de meeste gevallen niet meer in.
  (zie LOGO 3000 achterstand woordkennis inhalen voor meer informatie)

  Doel van LOGO 3000:
  peuters leren 500 woorden
  Kinderen in groep 1 leren 1000 worden
  Kinderen in groep 2 leren 1500 woorden

  Ouders
  LOGO 3000 geeft extra resultaat als ook de ouders bereid zijn om zich thuis in te zetten voor het vergroten van de woordenschat van hun kinderen.
  De kinderen krijgen speel-leerbladen mee naar huis, waarin de woorden die ze hebben geleerd terugkomen. Ook zijn er cd’s met liedjes, rijmpjes en verhalen. Elk kwartaal kan de school een ouderbijeenkomst organiseren.

  http://www.logo3000.nl/

   

   

 • Doelen voor het jonge kind

   

   De taaldoelen voor het jonge kind zijn beheersingsdoelen voor eind groep 2 om met succes in groep 3 te kunnen starten.

  http://www.slo.nl/primair/themas/jongekind/doelen/

   Het referentiekader onderscheidt vier taaldomeinen:

  • Mondelinge taalvaardigheid:  gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid.
  • Leesvaardigheid:  lezen van zakelijke teksten en lezen van fictionele, narratieve en literaire teksten
  • Schrijfvaardigheid.
  • Begrippenlijst en taalverzorging.

   http://www.leerlijnentaal.nl/page/234/taaldomeinen.html

   In de Intensieve taalklassen gaat de grootste aandacht naar mondelinge taalvaardigheid.

  Mondelinge vaardigheden zijn nodig om in de samenleving te functioneren: thuis, op school, onderweg, in een groep, een winkel, op het werk. Naar anderen luisteren, deelnemen aan een gesprek, je mening kenbaar maken, een boodschap overtuigend overbrengen, een gerichte vraag om informatie stellen. Bovendien is mondelinge taalvaardigheid de basis van schriftelijke taalvaardigheid.
  Het doel van onderwijs in mondelinge taalvaardigheid is dat kinderen effectief en sociaal met elkaar communiceren. Ze leren hoe ze zich moeten opstellen in een gesprek, zich goed uitdrukken, presentaties houden, luisteren naar presentaties en reflecteren op de vorm en mogelijkheden van taal en communicatie.  

  Op de site leerlijnen taal staan de verschillende domeinen van mondelinge taalvaardigheid uitgewerkt.

    http://www.leerlijnentaal.nl/page/151/mondelinge-taalvaardigheid.html

   

   

   

by Max
Alle rechten voorbehouden - Intensieve Taalklassen Apeldoorn 2023 - Disclaimer - Privacy - Alle voorwaarden