Het Kompas

 • Ik voel me…

  Dit schooljaar is er in dokZuid een taalklas onderbouw dokZuid. Hier zitten kleuters in van de Sebastiaan en van het Kompas. We werken met de thema’s van de Sebastiaan. Het schooljaar is gestart met het thema ‘Welkom’. Omdat de kleuters van verschillende scholen komen hebben we de eerste weken gebruikt om elkaar te leren kennen. Om woorden te hebben voor wat we voelen van binnen hebben we uitgebreid aandacht gehad  voor gevoelens.

 • Ik en mijn familie

  Dit is het tweede thema dit schooljaar. We hebben onszelf getekend. En met hulp van papa of mama hebben we ons gezin getekend. Daarmee konden we in stapjes een grafiek maken over uit  hoeveel mensen ons gezin bestaat. Eerst pakte elk kind zoveel blokjes als er mensen in huis wonen. daarna hebben de kinderen de blokjes op een vel papier gelegd en later kruizen in de vakken gezet. Weer een volgende stap was om op het digibord het aantal rondjes te maken die bij jouw gezin horen. We konden zo allemaal zien hoe veel mensen er bij iedereen wonen.

  Lees verder

 • Spelcircuit als werkvorm

  We maken in de taalklas gebruik van verschillende werkvormen. Behalve in de grote of de kleine kring, werken we samen tijdens het speelwerken, bij coöperatieve werkvormen en ook bij het (spel)circuit. In het circuit wisselen de kinderen telkens van spel en komen zo alle spelletjes aan de beurt. Dit is tijdens het thema ‘Herfst’. Hier zijn kinderen aan het sorteren, op het touchscreen aan het werken in Gynzy (herfstwoorden, welk woord hoort bij dit plaatje), aan het puzzelen en op de iPad geluiden aan het raden. Het spelcircuit is een vorm waarbij alle kinderen betrokken bezig zijn, tegelijk actief zijn en leren samen werken met elk ander kind. Tegelijkertijd biedt het de kans om kort achter elkaar een aantal verschillende activiteiten te doen die een verschillend doel hebben.

  Lees verder

 • Taalklas Kompas

  Eén dag per week maken er zeven kinderen van groep 1 en 2 van het Kompas gebruik van de ondersteuning in de taalklas.

  In de taalklas zorgt de leerkracht ervoor dat er spelenderwijs wordt gewerkt aan een beredeneerd aanbod. De doelen waar we aan werken komen uit de leerlijnen Taal en zijn omgezet in een jaar- en dagplanning.

  Spelenderwijs betekent dat we willen dat de kinderen zich ervarend en ontdekkend ontwikkelen. De leerkracht speelt mee en praat mee. Er is specifieke aandacht voor gesprekjes voeren, vragen stellen en mening geven.

  We zorgen voor een rijke leeromgeving. In de taalklas is dat een geletterde omgeving die uitnodigt tot (voorlopers van) schrijven. Er zijn veel materialen beschikbaar zoals papier, pennen, stempels, scharen, woordjes, agenda, kalender, en veel verschillende geschreven informatie, ook de naam van het kind wordt veelvuldig gebruikt, zodat het letters gaat herkennen.

  Om de interesse voor boeken te vergroten gebruiken we informatieve boeken die interactief ontdekken stimuleren.

  We weten hoe belangrijk aandacht en concentratie is en besteden dan ook bij veel activiteiten aandacht voor de executieve functies.

  Er wordt gestart met een spelinloop en de kinderen krijgen spelletjes mee naar huis. Op die manier stimuleren we de ouders om met hun kind te spelen en te communiceren.

by Max
Alle rechten voorbehouden - Intensieve Taalklassen Apeldoorn 2018 - Disclaimer - Privacy - Alle voorwaarden