Doelen voor het jonge kind

 

 De taaldoelen voor het jonge kind zijn beheersingsdoelen voor eind groep 2 om met succes in groep 3 te kunnen starten.

http://www.slo.nl/primair/themas/jongekind/doelen/

 Het referentiekader onderscheidt vier taaldomeinen:

  • Mondelinge taalvaardigheid:  gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid.
  • Leesvaardigheid:  lezen van zakelijke teksten en lezen van fictionele, narratieve en literaire teksten
  • Schrijfvaardigheid.
  • Begrippenlijst en taalverzorging.

 http://www.leerlijnentaal.nl/page/234/taaldomeinen.html

 In de Intensieve taalklassen gaat de grootste aandacht naar mondelinge taalvaardigheid.

Mondelinge vaardigheden zijn nodig om in de samenleving te functioneren: thuis, op school, onderweg, in een groep, een winkel, op het werk. Naar anderen luisteren, deelnemen aan een gesprek, je mening kenbaar maken, een boodschap overtuigend overbrengen, een gerichte vraag om informatie stellen. Bovendien is mondelinge taalvaardigheid de basis van schriftelijke taalvaardigheid.
Het doel van onderwijs in mondelinge taalvaardigheid is dat kinderen effectief en sociaal met elkaar communiceren. Ze leren hoe ze zich moeten opstellen in een gesprek, zich goed uitdrukken, presentaties houden, luisteren naar presentaties en reflecteren op de vorm en mogelijkheden van taal en communicatie.  

Op de site leerlijnen taal staan de verschillende domeinen van mondelinge taalvaardigheid uitgewerkt.

  http://www.leerlijnentaal.nl/page/151/mondelinge-taalvaardigheid.html

 

 

 

by Max
Alle rechten voorbehouden - Intensieve Taalklassen Apeldoorn 2023 - Disclaimer - Privacy - Alle voorwaarden