Nieuwe knikkerbaan, een uitdaging

IMG_2604Dit is een knikkerbaan die wat vraagt van het kind. De meeste kleuters hebben hierbij handreikingen en ondersteuning van de leerkracht (of een ouder) nodig, om te voorkomen dat ze door de moeilijkheid gedemotiveerd kunnen raken! Deze knikkerbaan vraagt om meer dan bouwvaardigheden.

Met deze knikkerbaan moeten de onderdelen strategisch ten opzichte van elkaar geplaatst worden om de knikker ergens naar toe te laten rollen. Soms kunnen knikkers alleen naar beneden, soms draaien ze in het blokje en komen dan aan een zijkant eruit. Wil je de stukken gaan gebruiken waar ze voor bedoeld zijn, dan kan het niet anders dan dat er op enig moment ontdekt moet worden wat elk afzonderlijk onderdeel doet. En wat er gebeurt als je stukken gaat verbinden.

Ook vraagt deze baan maken om samenwerken en daarvoor wordt gecommuniceerd, initiatief genomen, hulp gevraagd, aangeboden en aangenomen.
De nieuwe ontdekkingen vragen ook om nieuwe taal, om het verwoorden van de beweging die waargenomen wordt. Om het uitbreiden van taal over beweging, gericht op ruimtelijke oriëntatie. Om taal die hoort bij de ontwikkeling van rekentaal.
Een activiteit met een dubbele doelstelling: het doel vanuit de ITK leerkracht om taal op gang te brengen in een levensechte situatie, woordenschat uit te laten breiden en te laten samenwerken. Voor de kinderen is het een prachtige kans om weer een nieuw fragment te ontdekken van de wereld.

Dan kunnen de kleuters trots aan hun klasgenoten laten zien wat ze zelf gemaakt hebben, hoe de knikkers rollen, en kunnen ook hun jongere klasgenoten met glimmende ogen de knikkers eindeloos laten rollen.

by Max
Alle rechten voorbehouden - Intensieve Taalklassen Apeldoorn 2023 - Disclaimer - Privacy - Alle voorwaarden