Onderbouw

Mondelinge communicatie

In de onderbouw ligt de nadruk op mondelinge communicatie, begrijpend luisteren en beginnende geletterdheid.
In de Intensieve Taalklas wordt extra ondersteuning gegeven aan de kinderen.
De thema’s sluiten aan bij de reguliere groep, maar  de kinderen krijgen meer instructie in kleine groepjes. Ook zorgt de leerkracht ervoor dat de kinderen vaak met elkaar in gesprek gaan. Omdat voorlezen de woordenschat erg vergroot is er veel aandacht voor interactief voorlezen.

Begrijpend luisteren

In de onderbouw leren kinderen hun aandacht te richten en langere tijd te luisteren naar verhalen.
Door voorgelezen te worden ontdekt het kind dat illustraties en tekst samen een verhaal vertellen.
Dat de omslag van een boek iets over de inhoud zegt en dat een voorgelezen verhaal naverteld kan
worden aan de hand van illustraties. Begrijpend luisteren legt de basis voor het latere begrijpend lezen.

Woordenschat

Hoe meer woorden kinderen kennen op jonge leeftijd, des te meer woorden zullen ze later kunnen leren. Leerlingen leren namelijk  veel nieuwe woorden als ze leren lezen. Maar dat kunnen ze alleen maar als ze al veel woorden kennen. Pas dan kunnen ze de betekenis van woorden uit het verhaal afleiden.
Kinderen leren woorden het best als ze meer weten over het onderwerp. Een tekening in een prentenboek kan hierbij helpen.Maar ook een echte situatie die kinderen meemaken, bijvoorbeeld tijdens een uitstapje.

 

Beginnende geletterdheid

De periode waarin de kinderen kennismaken met de geschreven taal, voordat ze met lezen en schrijven beginnen, wordt de fase van de ‘beginnende geletterdheid’ genoemd. Kinderen tonen al vroeg interesse in letters en woorden.
Ze herkennen de eerste letter van hun eigen naam, ze ‘schrijven’ een brief naar oma en ze ‘lezen voor’ aan hun knuffel.
Dit zijn maar een paar voorbeelden van vaardigheden die  kinderen helpen om vanaf groep 3 het technisch en begrijpend lezen onder de knie te krijgen.

De lettertafel

In de Intensieve Taalklassen wordt een interactieve didactiek gebruikt.
Naar aanleiding van de voorgelezen verhalen worden allerlei verwerkingsactiviteiten georganiseerd die voorbereiden op lezen en schrijven, zoals een uitnodiging of brief schrijven.

by Max
Alle rechten voorbehouden - Intensieve Taalklassen Apeldoorn 2023 - Disclaimer - Privacy - Alle voorwaarden