Over ons

De Intensieve Taalklassen

Op 10 scholen wordt er gewerkt met een Intensieve Taalklas. Dit betekent dat op die scholen kinderen met een taalachterstand een jaar lang intensief onderwijs krijgen in een kleine groep. De meeste scholen hebben deze intensieve ondersteuning in de groepen 1 en 2 ingezet. Op twee scholen zitten kinderen van de middenbouw in een Intensieve Taalklas. Er zijn ook twee Intensieve Taalklassen voor nieuwkomers georganiseerd.
De ouders geven aan het begin van het jaar toestemming en zijn bereid om thuis onderwijsondersteunende activiteiten te doen met hun kinderen. Hierbij worden ze begeleid door de leerkracht van de Intensieve Taalklas.
Per jaar wordt bekeken of de taalklas ook het volgende jaar verbonden is aan de school. Het aantal achterstandsleerlingen is bepalend. Ook wordt rekening gehouden met continuïteit zodat de school de mogelijkheid krijgt om het intensieve onderwijs aan achterstandsleerlingen in te bedden in de school.

Taalklas nieuwkomers
Alle scholen in de gemeente Apeldoorn kunnen nieuwkomers (kinderen die nog maar kort in Nederland zijn) aanmelden voor de bovenschoolse klas. Deze klas is voor kinderen van groep  5 t/m 7.
Voor kinderen uit groep 8 wordt per kind bekeken of de bovenschoolse klas geschikt is en voldoende meerwaarde heeft voor het kind.
De kinderen gaan twee dagen per week naar de taalklas. Op maandag en dinsdag. De rest van de week zitten ze in de eigen klas. De leerkracht van de taalklas heeft overleg met de leerkracht van de stamschool over het programma.
De bovenschoolse klas maakt gebruik van een lokaal op basisschool de Zevensprong,
Pythagorasstraat 384, 7323 HW Apeldoorn.

team 1

by Max
Alle rechten voorbehouden - Intensieve Taalklassen Apeldoorn 2018 - Disclaimer - Privacy - Alle voorwaarden