Over ons

De Intensieve Taalklassen

Op 10 scholen wordt er gewerkt met een Intensieve Taalklas. Dit betekent dat op die scholen kinderen met een taalachterstand een jaar lang intensief onderwijs krijgen in een kleine groep. De meeste scholen hebben deze intensieve ondersteuning in de groepen 1 en 2 ingezet. Op twee scholen zitten kinderen van de middenbouw in een Intensieve Taalklas. Er zijn ook twee eerste opvangklassen voor nieuwkomers georganiseerd.
De ouders geven aan het begin van het jaar toestemming en zijn bereid om thuis onderwijsondersteunende activiteiten te doen met hun kinderen. Hierbij worden ze begeleid door de leerkracht van de Intensieve Taalklas.
Per jaar wordt bekeken of de taalklas ook het volgende jaar verbonden is aan de school. Het aantal achterstandsleerlingen is bepalend. Ook wordt rekening gehouden met continuïteit zodat de school de mogelijkheid krijgt om het intensieve onderwijs aan achterstandsleerlingen in te bedden in de school.

Eerste Opvangklassen
Onderwijs aan Nieuwkomers in Apeldoorn
Alle basisscholen in de gemeente Apeldoorn verwijzen nieuwkomers (kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn) naar de eerste opvangklas. Deze klas is voor kinderen uit groep 3 t/m 8.
De kinderen gaan de hele week naar de eerste opvangklas.
Vanaf schooljaar 2018-2019 wordt op twee locaties een eerste opvangklas georganiseerd voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar.

Emmaschool
Thorbeckestraat 8
7331 RG Apeldoorn

De Zevensprong
Pythagorasstraat 384
7323 HW Apeldoorn

Doel van de eerste opvangklassen is de kinderen intensief te begeleiden en hen zo snel mogelijk taalvaardig te maken in het Nederlands, zodat ze het onderwijs in de reguliere groep kunnen volgen.
In het rapport “Onderwijs aan Nieuwkomers” wordt beschreven hoe het basisonderwijs in Apeldoorn werkt aan een meerjarig integratiemodel.

Contact persoon plaatsing nieuwkomers:
Sanne van Milt
Directeur Onderwijskansen
svanmilt@leerplein055.nl
06-11475651

Meerjarenmodel in 3 fasen

team 1

by Max
Alle rechten voorbehouden - Intensieve Taalklassen Apeldoorn 2023 - Disclaimer - Privacy - Alle voorwaarden