Algemene informatie

Intensieve Taalklassen verbonden aan de school
Dit schooljaar zijn er 13 scholen gestart met een Intensieve Taalklas. Dit betekent dat op die scholen kinderen met een taalachterstand een jaar lang intensief onderwijs krijgen in een kleine groep. De meeste scholen hebben deze intensieve ondersteuning in de groepen 1 en 2 ingezet. Op één school zitten kinderen van groep 3 in een Intensieve Taalklas. Op één locatie is een Intensieve Taalklas voor nieuwkomers georganiseerd.
De ouders geven aan het begin van het jaar toestemming en zijn bereid om thuis onderwijsondersteunende activiteiten te doen met hun kinderen. Hierin worden ze begeleid door de leerkracht van de Intensieve Taalklas.
Per jaar wordt bekeken of de taalklas ook het volgend jaar verbonden is aan de school. Het aantal achterstandsleerlingen is bepalend. Ook wordt rekening gehouden met continuïteit zodat de school de mogelijkheid krijgt om het intensieve onderwijs aan achterstandsleerlingen in te bedden in de school.

Bovenschoolse klas voor nieuwkomers/neveninstromers
Alle scholen in de gemeente Apeldoorn kunnen neveninstromers (kinderen die nog maar kort in Nederland zijn) aanmelden voor de bovenschoolse klas. Deze klas is voor kinderen van groep  5 t/m 8.
Per kind wordt bekeken of de bovenschoolse klas geschikt is en voldoende meerwaarde heeft.
De kinderen gaan drie dagdelen per week naar de taalklas. Op woensdag en donderdag. De rest van de week zitten ze in de eigen klas. De leerkracht van de taalklas heeft overleg met de leerkracht van de eigen school over het programma.
De bovenschoolse klas maakt gebruik van een lokaal op basisschool de Zevensprong, Pythagorasstraat 384, 7323 HW Apeldoorn.

Team Intensieve Taalklassen

ITK[1]

by Max
Alle rechten voorbehouden - Intensieve Taalklassen Apeldoorn 2023 - Disclaimer - Privacy - Alle voorwaarden