Over ons

Intensieve Taalklassen is een initiatief van de Gemeente Apeldoorn in samenwerking met: PCBO Apeldoorn Leerplein 055 en De Veluwse Onderwijsgroep. De intensieve taalklas is er voor leerlingen uit de kleuterklas met een grote taalachterstand in het Nederlands, waarbij een discrepantie is vastgesteld tussen taalontwikkeling en andere vakgebieden. In de Intensieve Taalklas gaat de leerkracht intensief aan de slag met de bevordering van de Nederlandse taal.

Onze visie op het leren van kleuters

Wij gaan uit van de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en hun gedrevenheid om te willen creëren, verkennen en onderzoeken. We streven ernaar dat speelse ervaringen tot leren leiden.

Kinderen moeten momenten van plezier ervaren, verrast worden, leren van betekenisvolle situaties, actief zijn en opgaan in het spel, herhalen en met anderen leren. Binnen de taalklas werken we vanuit thema’s waarin ontwikkelingsgebieden in samenhang aan bod komen en waarbij onderzoeken en ontwerpen veel aandacht krijgt.

In de taalklas werken wij aan de volgende ontwikkelingsgebieden:

Het stimuleren van een optimale taalontwikkeling vraagt om een beredeneerd aanbod.

Wij werken:

Wij vinden het erg belangrijk om met ouders samen te werken om zo de optimale situatie te creëren voor de ontwikkeling van hun kind, onze leerling. Dat ouders open staan voor deze samenwerking is dan ook een voorwaarde om het kind een plek in de taalklas te geven.

Naast de taalklassen die op verschillende scholen aanwezig zijn starten wij in schooljaar 2023-2024 ook op vier scholen om de kennis die wij hebben opgedaan te delen en in te borgen in de school. Op deze manier kunnen meer scholen profiteren van de kennis op het gebied van taalonderwijs en hebben zij zelf de kennis in huis waar álle leerlingen op de school van kunnen profiteren.