Taalinhouden voor het jonge kind

Taalinhouden voor het jonge kind

Mondelinge taalvaardigheid

Kinderen ontwikkelen hun taalvaardigheid voor een groot deel in interactie. Via gesprekken met volwassenen en kinderen in hun omgeving. De taalontwikkeling begint thuis en zet zich voort op de kinderopvang, de peuterspeelzaal en op school.
Leerkrachten organiseren activiteiten die erop gericht zijn dat kinderen goed kunnen deelnemen aan gesprekken. Kinderen moeten op een interactieve manier tot leren komen. Ze leren bijvoorbeeld zelf leervragen stellen en leren luisteren naar de mening van anderen. Kinderen krijgen veel gelegenhied om te praten door de kringgesprekken af te wisslen met tweetalgesprekken of gesprekken in de kleinen kring. Er wordt dagelijks systematisch aan woordenschatuitbreiding van verschillende soorten woorden gewerkt. En er worden activiteiten georganiseerd die gericht zijn op het verwerven van een diepe woordenschat, kinderen leren daarbij de verschillende betekenisaspecten van een woord.

Beginnende geletterheid

Kinderen worden vertrouwd gemaakt met verhalen en hun structuur, met boeken en met de taal die in boeken wordt gebruikt. We laten kinderen beseffen waar geschreven taal allemaal voor kan dienen. Er worden activiteiten georganiseerd die gericht zijn op functioneel schrijven en lezen. We laten kinderen ontdekken dat er een overeenstemming is tussen de klanken van een woord en de weergave in letters.

 Taalbeschouwing

Kinderen worden zich bewust van hun eigen taalgebruik en gaan het taalgebruik van anderen en zichzelf corrigeren.

Kijk voor meer informatie :
Taalinhouden voor het jonge kind

by Max
Alle rechten voorbehouden - Intensieve Taalklassen Apeldoorn 2023 - Disclaimer - Privacy - Alle voorwaarden