Taalklas Kompas

Eén dag per week maken er zeven kinderen van groep 1 en 2 van het Kompas gebruik van de ondersteuning in de taalklas.

In de taalklas zorgt de leerkracht ervoor dat er spelenderwijs wordt gewerkt aan een beredeneerd aanbod. De doelen waar we aan werken komen uit de leerlijnen Taal en zijn omgezet in een jaar- en dagplanning.

Spelenderwijs betekent dat we willen dat de kinderen zich ervarend en ontdekkend ontwikkelen. De leerkracht speelt mee en praat mee. Er is specifieke aandacht voor gesprekjes voeren, vragen stellen en mening geven.

We zorgen voor een rijke leeromgeving. In de taalklas is dat een geletterde omgeving die uitnodigt tot (voorlopers van) schrijven. Er zijn veel materialen beschikbaar zoals papier, pennen, stempels, scharen, woordjes, agenda, kalender, en veel verschillende geschreven informatie, ook de naam van het kind wordt veelvuldig gebruikt, zodat het letters gaat herkennen.

Om de interesse voor boeken te vergroten gebruiken we informatieve boeken die interactief ontdekken stimuleren.

We weten hoe belangrijk aandacht en concentratie is en besteden dan ook bij veel activiteiten aandacht voor de executieve functies.

Er wordt gestart met een spelinloop en de kinderen krijgen spelletjes mee naar huis. Op die manier stimuleren we de ouders om met hun kind te spelen en te communiceren.

by Max
Alle rechten voorbehouden - Intensieve Taalklassen Apeldoorn 2023 - Disclaimer - Privacy - Alle voorwaarden