TOLK: praten, praten en nog eens praten met kinderen!

TOLK: praten, praten en nog eens praten met kinderen!

T : Taal aanbieden, taalaanbod is alles wat de volwassene inbrengt om gesprekjes op gang te brengen

 1. Praten over wat er te zien en te horen is in het hier en nu.
 2. Verbazing uitspreken
 3. Aandacht vestigen op iets bijzonders
 4. Herhalen
 5. Tempo vertragen en overdreven intonatie
 6. Aanpassen aan het (taal)niveau van het kind
 7. Overdrijven in mimiek
 8. Iets bedenken om over te praten buiten het hier en nu b.v. een spelletje, een boekje voorlezen, zingen, of iets geks uit de fantasiewereld naar voren halen

O: Overnemen van de taal in het gesprek en het goede voorbeeld geven, is alles wat de volwassene doet om het kind feedback te geven op zijn eigen taalgebruik

 1. Volgen (zeggen wat het kind niet zegt)
 2. Modelleren  (dat wat het kind zegt op een goede manier herhalen)
 3. Expanderen (herhalen wat het kind zegt en er iets aan toevoegen)
 4. Commentaar geven op wat het kind zegt
 5. Verbreden van het gesprek naar een andere situatie
 6. Herhalen van wat het kind zegt en accentueren op het goede
 7. Vertellen van wat het kind zegt naar het niveau van volwassene (‘je bedoelt’)
 8. Belonen (goed dat je dat weet…)

L: Luisteren en beurt geven is alles wat de volwassene doet om het kind te motiveren om door te gaan met praten

 1. Vragen stellen
 2. Oogcontact zoeken
 3. Bemoedigen
 4. Samenvatten van wat het kind zegt
 5. Om de beurt luisteren en praten
 6. Laten merken dat je het hebt begrepen
 7. Herhalen van wat je wel hebt begrepen
 8. Iets totaal verkeerds antwoorden zodat het kind aangespoord wordt om het goede te zeggen

K: Kijken wat het kind doet of wil en dat verwoorden, is alles wat de volwassene doet om de wereld van het kind met taal te ordenen

 1. Verwijzen naar vorm, kleur, afmeting, enz. van dingen in de werkelijkheid
 2. Kijken en vergelijken
 3. Richten van de aandacht op een detail
 4. Samen bekijken van boeken/televisie
 5. Vertellen wat je ziet
 6. Uitleggen hoe het zit
 7. Voorspellen aan de hand van wat je ziet
 8. Met beweging en gebaar voordoen hoe het gaat

TOLK1

TOLK2

by Max
Alle rechten voorbehouden - Intensieve Taalklassen Apeldoorn 2023 - Disclaimer - Privacy - Alle voorwaarden